Κινέζικο μασάζ, Tui Na

Κινέζικο μασάζ, Tui Na

Κινέζικο μασάζ, Tui Na Κινέζικο μασάζ, Tui Na   Μια άλλη μέθοδος της κινέζικης ιατρικής είναι το τουίνα μασάζ. Ο θεραπευτής πιέζει, ψηλαφεί και αγγίζει ελαφρά κάποιες περιοχές, προκειμένου να εξισορροπήσει τη ροη του Τσι. Αυτή η μέθοδος ανακουφίζει από αρκετά...