Ωτοβελονισμός

Ωτοβελονισμός

Ωτοβελονισμός Ωτοβελονισμός – Auricular acupuncture   Ωτοβελονισμός είναι μια μέθοδος βελονισμού με την οποία διεγείρονται σημεία του αφτιού με βελόνες. Υπάρχουν πάνω από 120 σημεία στο λοβό του αφτιού. Το πτερύγιο του παρουσιάζει μια αναλογία με το έμβρυο....