Φλεγμονές του κόλπου

Φλεγμονές του κόλπου

Φλεγμονές του κόλπου Φλεγμονές του κόλπου   ΜΥΚΗΤΕΣ Πρόκειται  για την πιο συνηθισμένη   φλεγμονή  του κόλπου  σε νέες  γυναίκες. Το πιο συχνό  είδος  μυκήτων  που συναντάμε  είναι το Candida albicans.  Σε ένα 30%  των περιπτώσεων    δεν δημιουργεί  συμπτώματα...