Πολυκυστικές ωοθήκες

Πολυκυστικές ωοθήκες

Πολυκυστικές ωοθήκες Πολυκυστικές ωοθήκες   ΠΟΛΥΚYΣΤΙΚΕΣ ΩΟΘΗΚΕΣ Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων και ευρημάτων , στο οποίο περιλαμβάνεται η πολυκυστικη εμφάνιση των ωοθηκών, η εμφάνιση της περιόδου σε μεγάλα χρονικά...