Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες

Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες

Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες Bελονισμός   Ο βελονισμός συνίσταται στην εισαγωγή βελόνων στο δέρμα σε 366 σημεία που βρίσκονται κατά μήκος των 12 διαύλων της ροής της ενέργειας που ονομάζονται «μεσημβρινοί».Στόχος του βελονισμού είναι να...