Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές   Επανειλημμένες θεωρούνται οι αποβολές όταν έχουν συμβεί τρεις η περισσότερες φορές στη συνέχεια. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες (λοιμώδεις, ενδοκρινικοί, αυτοάνοσοι,...