Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α’ Μέρος

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α’ Μέρος

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α’ Μέρος Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α’ Μέρος   Υπογονιμότητα είναι η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια δυο τουλάχιστον χρόνων, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης. Όταν στο παρελθόν...
Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Α’ Μέρος

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Β’ Μέρος

Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Β’ Μέρος Η θέση του βελονισμού στην υπογονιμότητα Β’ Μέρος   Στη συνέχεια του θέμα μας για την υπογονιμότητα θα προσθέσουμε και άλλες εξηγήσεις και θα διαφωτίσουμε ερωτήματα που απασχολούν πολλά ζευγάρια. Όπως...