Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση

Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση

Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση   Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση ονομάζεται η κύηση, όπου η εγκατάσταση του κυήματος γίνεται έξω από την μητρική κοιλότητα ( συνήθως στη σάλπιγγα, άλλα και στην ωοθήκη και σε άλλα σημεία αρκετά πιο σπάνια). Τα...