Διάγνωση με σφυγμό

Διάγνωση με σφυγμό

Διάγνωση με σφυγμό Διαγνωση με σφυγμό – Pulse diagnosis   Ένας άλλος, ασυνήθιστος για την δυτική ιατρική τρόπος διάγνωσης, είναι η ψηλάφηση και η μέτρηση των παλμών. Ο ιατρός ψηλαφά τον σφυγμό της αρτηρίας στον κάθε καρπό με τρία δάχτυλα. Στον αριστερό...