Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες

Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες

Βελονισμός – Ενδείξεις και θεραπευτικές ιδιότητες Bελονισμός   Ο βελονισμός συνίσταται στην εισαγωγή βελόνων στο δέρμα σε 366 σημεία που βρίσκονται κατά μήκος των 12 διαύλων της ροής της ενέργειας που ονομάζονται «μεσημβρινοί».Στόχος του βελονισμού είναι να...
Πολύδυμη κύηση

Πολύδυμη κύηση

Πολύδυμη κύηση Πολύδυμη κύηση   Η πολύδυμη κύηση χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσοτέρων από ένα έμβρυα. Συνήθως η κύηση είναι δίδυμη, δηλαδή συνυπάρχουν δυο έμβρυα στην μήτρα. Βέβαια, είναι δυνατόν να υπάρξουν 3,4,5 έμβρυα, αλλά όσο περισσότερα...
Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές

Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές Καθ’ έξιν ή επανειλημμένες αποβολές   Επανειλημμένες θεωρούνται οι αποβολές όταν έχουν συμβεί τρεις η περισσότερες φορές στη συνέχεια. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες (λοιμώδεις, ενδοκρινικοί, αυτοάνοσοι,...
Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση

Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση

Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση   Εξωμήτριος ή έκτοπη κύηση ονομάζεται η κύηση, όπου η εγκατάσταση του κυήματος γίνεται έξω από την μητρική κοιλότητα ( συνήθως στη σάλπιγγα, άλλα και στην ωοθήκη και σε άλλα σημεία αρκετά πιο σπάνια). Τα...
Λοχεία

Λοχεία

Λοχεία Λοχεία   Λοχεία είναι το διάστημα των 6-8 εβδομάδων μετά τον τοκετό, κατά το οποίο τα γεννητικά όργανα και όλες σχεδόν οι λειτουργιές επανέρχονται. Εξαίρεση αποτελούν οι μαστοί, που στην περίοδο αυτή αρχίζουν την σημαντική τους λειτουργία, δηλαδή την...