ωτοβελονισμός

Σεξουαλική δυσλειτουργία

Ο ιατρικός βελονισμός είναι ισχυρό εργαλείο και χρήσιμη συμπληρωματική θεραπεία για να αντιμετωπίσουμε τη σεξουαλική διαταραχή.

Στη δυτική ιατρική η έννοια της σεξολογίας είναι ένας όρος που ενσωματώνει διάφορες ακαδημαϊκές επιστήμες. Οι ψυχολογικές θεωρίες των Freud kai Kraft-Ebing θεμελίωσαν την Ευρωπαϊκή σεξολογία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Στις Η.Π.Α. δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση στα μέσα του 20ου αιώνα από τις στατιστικές αναφορές του Kinsey πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά ανδρών και γυναικών.