περιεμμηνόπαυση

Εμμηνόπαυση

Πολλές φορές οι όροι «κλιμακτήριος» και «εμμηνόπαυση» χρησιμοποιούνται ο ένας αντί του άλλου υποδηλώνοντας το ίδιο θέμα.

Κλιμακτήριος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διαδικασία γήρανσης της γυναίκας που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αναπαραγωγική στη μη παραγωγική φάση της ζωής της.

Η εμμηνόπαυση αναφέρεται στην τελευταία φυσιολογική έμμηνη ρύση της γυναίκας και είναι μια μικρή χρονική στιγμή στη μεγάλη χρονική περίοδο της κλιμακτηρίου η οποία διαρκεί πολλά χρόνια. Η φάση της κλιμακτηρίου υποδιαιρείται σε μικρότερες χρονικά περιόδους