ινομυώματα

Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι τα συχνότερα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας . Εμφανίζονται σε ποσοστό άνω του 20% κυρίως στην αναπαραγωγική ηλικία . Ονομάζονται επίσης και λειωμυώματα, επειδή προέρχονται από τις λείες μυϊκές ίνες του μυομητρίου.

Είναι συμπαγείς, στρογγυλοί όγκοι της μήτρας οι οποίοι μπορεί να είναι μονήρη ή συνηθέστερα πολλαπλοί. Ανάλογα με τη θέση που εντοπίζονται διακρίνονται στα ενδοτοιχωματικά, υπορογόνια και υποβλεννογόνια.