Διαταραχές περιόδου

Διαταραχές περιόδου

Ο όρος «ανωμαλίες περιόδου» αναφέρεται σe όλες τις διαταραχές του κύκλου, όπως είναι η συχνομηνόρροια δηλαδή η εμφάνιση της εμμήνου ρύσης σε διαστήματα μικρότερα των 24 ημερών,