Εθελοντική εργασία

2001 - Πρόγραμμα παρέμβασης στην κοινότητα με στόχο την πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου στην Ευρυτανία.

2004 – Εθελόντρια στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

2007 – Εκπαίδευση στελεχών Δημόσιας Υγείας για Παροχή Πρόνοιας σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.